Yritys
Palvelut
Referenssit
Yhteystiedot

Infrastruktuuri | Tietoturva | Projektit

Infrastruktuuri

Vahvuutemme on laaja kokemus isoista ja kriittisistä tuotantoympäristöistä. Osaamme huomioida koko infrastruktuurin konesalihajautuksista verkkoarkkitehtuuriin, levyjärjestelmiin ja palvelinlaitteisiin. Olemme toteuttaneet erilaisilla ohjelmointikielillä eri käyttöjärjestelmä-, tietokanta- ja sovellusympäristöihin integraatioita, muutoksia ja ohjelmia. Tämän osaamisemme perusteella pystymme toteuttamaan tai koordinoimaan muutoksien toteutuksia myös palveluympäristöissä. Huomioimme toteutuksissa ympäristöjen kriittisyyden, budjettinäkökulmat, aikataulun ja ylläpitoympäristön.

Infrastruktuuri | Tietoturva | Projektit

Tietoturva

Vahvan ympäristöosaamisemme kautta olemme pystyneet toimittamaan asiakkaille tietoturvavaateet täyttävät suunnitelmat sekä käytännön kannalta toimivat toteutukset. Tietoturvassa tarjoamme eri tietoturvastandardien mukaisia auditointeja, ympäristöjen tietoturva-analyysejä, koulutusta, tietoturvaratkaisujen suunnittelua sekä toteutusta. Hallinnollisen tietoturvan puolella tarjoamme tietoturvapolitiikan auditointia, yrityskohtaista tietoturvapolitiikan suunnittelua sekä jalkautusta. Erityisenä osaamisalueenamme on jatkuvuussuunnittelu sekä yritys-, konesali- että järjestelmäkohtaisesti.

Infrastruktuuri | Tietoturva | Projektit

Projektit

Olemme vahvoja projektiosaajia, joiden takana on useita kansainvälisiä projekteja järjestelmäkohtaisista projekteista koko IT-infrastruktuurin kattaviin projekteihin. Olemme olleet vastuussa isossa Exchange-migraatioprojektissa, kriittisissä Oracle RAC- ja Unix-ympäristöjen toteutusprojekteissa, yli 100 palvelinta kattavassa levymigraatioprojektissa ja merkittävissä rautavaihdosprojekteissa.
Pystymme tarjoamaan vahvaa projektiosaamista, projektipäällikön koordinaatio- ja raportointikykyä vaativiin ja nopeatempoisiin projekteihin.