Yritys
Palvelut
Referenssit
Yhteystiedot

”Exemplar on toiminut sekä keskeisen tuotannon dokumentaatiosovelluksen kehittäjinä ja integraattorina että Unix-puolen ongelmanratkaisu-, suunnittelu- ja toteutustöissä. Yhteistyö Exemplarin henkilöiden kanssa on jatkunut jo pitkään, noin 10 vuoden ajan.”
– Kaarina Eklin ja Juha Harjunpää, Logica

”Exemplar on toimittanut valtiovarainministeriölle tietoturvallisuuteen liittyvän sovellusauditoinnin sekä IT infra-osaamista vaativan toimeksiannon.”
– Kari Keskitalo, Valtiovarainministeriö

”Exemplarin työntekijät ovat toimineet Veripalvelun kriittisen ydinsovelluksen ylläpitoapuna jo pitkään. Näiden hyvien kokemusten perusteella Exemplarin apu on laajentunut muihinkin Veripalvelun projekteihin. Mari on ollut tukenamme jo 10 vuoden ajan ydinympäristömme ylläpidossa, kehityksessä, muutoksien toteutuksissa sekä tietoturvan ja jatkuvuuden turvaajana. Marin panostuksen avulla olemme onnistuneesti selvinneet satunnaisista tuotantokatkoista sekä vaativasta sovellusmigraatioprojektista.”
– Ritva Toivanen, Veripalvelu

”Exemplar on toimittanut meille tietoturvaa painottavan infra- ja tietoturvadokumentaatiomallin.”
– Jukka Silander, LVI-Dahl

”Mari and Timo have worked on a project to transform Myllykoski Global IT environment into harmonized, globally efficient IT infrastructure. The project has involved consolidating and migrating users to new high availability Exchange environment, SW distribution and imaging planning and implementation, network simplification and re-design, re-structuring AD environment and harmonizing and simplifying global GPO (Group Policy Object) environment.”
– Vesa Erolainen, Director, Information Technology, Myllykoski Oyj

”Exemplar on ollut mukana kehittämässä Tekesin strategisen tietämyksen hallintaa kartoittamalla kehityspolkuja, joita seuraamalla Tekes pääsee siirtymään tietämyksen hallinnassa seuraavalle tasolle. ”
– Raine Hermans, Arviontijohtaja, Tekes

”Olen urani aikana nähnyt reilusti yli 100 erilaista IT-projektia ja tämä oli kyllä ehdottomasti yksi parhaiten onnistuneista.”
– Sinikka Markkula, Tietohallintojohtaja, Orion Oyj